ფილიალები

კომპანია "ტექნო-ტესტის" ტექდათვალიერების ცენტრები განთავსებულია მთელი ქვეყანის მასშტაბით. ყველა ჩვენი ცენტრი აღჭურვილია ზუსტი და თანამედროვე აპარატურით, სადაც მუშაობენ კვალიფიციური ექსპერტები ავტომობილების ინსპექციის სფეროში.

ჯგუფის სრულ დაქვემდებარებაში არსებული და მოქმედი ფილიალები: რიშონ ლეციონი, ტირათ ჰა-ქარმელი, ორ-აკივა, ხაიფა (ორი ფილიალი), კრაიოთი, რამათ-იშაი, მიგდალ – ჰაემეკი (მშენებლობის სტადიაზე)

ხელშეკრულებით მოქმედი სხვა ფილიალები: ბეერ-შევა (ორი ფილიალი), აშდოდი, იერუსალიმი, ხოლონი, იეჰუდ-ი, იარქა, ქფარ-საბა

ჯგუფი უზრუნველყოფს მომხმარებელს პასუხისმგებლობიანი, პროფესიონალური ოპერატიული და თანამედროვე სერვისით

 

კომპანიის მფლობელობაში ფილიალების მუშაობის საათები:

კვირახუთშაბათი: 07:00-19:00

პარასკევი 07:00-15:00 (გარდა ფილიალისა რამათ-იშაიში: 6-15)

დღესასწაულების წინა დღეებში 14:00 მდე  (გარდა ფესახის წინა დღის და როშ ჰაშანის დღესასწაულის წინა დღისა – 13:00 მდე, განკითხვის დღისა 12:00 მდე).

 

შეავსეთ საკონტაქტო ინფორმაცია

    თითოეული კომპანია არის დამოუკიდებელი იურიდიული პირი, ჩვენ წინასწარ ბოდიშს ვიხდით შესაძლო უზუსტობების გამო.